Majowa łąka

Podczas minionych tygodni, Pszczółki zgłębiały wiedzę na temat łąki i jej mieszkańców. Rozwijaliśmy zmysły poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, rozwijaliśmy umiejętność uważnego słuchania tekstu, braliśmy udział w zabawach badawczych, rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy rośliny i zwierzęta, które można spotkać na łące, czytaliśmy książki o tematyce przyrodniczej… Pracy było sporo, a efekty widać na zdjęciach.