Madale – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

W ramach realizacji projektu „Zabawy sztuką”, Pszczółki wykonały pracę plastyczną na bazie koła, czyli tzw. Mandale. Mandala oznacza koło życia – symbolizuje świat, jego harmonię, dopełnienie i doskonałość.

Tworząc mandale, dziecko rozwija wyobraźnię, trenuje koncentrację, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, relaksuje się i wycisza. Pszczółki bardzo zaangażowały się w projekt, a prace wyszły wspaniałe.