„Kury w kurniku”- praca plastyczna systemem „Edukacja przez Ruch” D.Dziamskiej

Dzieci w tym tygodniu omawiają z Paniami tematykę zajęć „Zwierzęta na wsi”. Rozwiązują i układają zagadki, pracują z tablicą multimedialną, układają historyjki obrazkowe, bawią się naśladowanie odgłosów zwierząt wiejskich. Na podstawie zakodowanych obrazków dopasowują zwierzęta do ich domów. Realizując prace plastyczną tym systemem , dzieci w rytm muzyki kreśliły wiązkę z punktu tworząc jak sami do tego doszli „kurę”. W następnym etapie wycinali kreślony znak „kurę”. Przyklejali ją na pauzę, w muzyce we wcześniej wykonanym „kurniku”. W kolejnym etapie działania dzieci dorysowywały jajka. Następnie stworzyły galerię z wykonanych prac.