Kurs pierwszej pomocy dla dzieci „Pomogę bo mogę”

Dzieci z grupy Żuczki brały udział w Kursie pierwszej pomocy dla dzieci „Pomogę bo mogę” zorganizowanym przez Radę Rodziców. Podczas kursu nauczyliśmy się jak należy postępować w razie zagrożenia, bandażowaliśmy oraz naklejaliśmy plastry chorym misiom, a także zwiedziliśmy karetkę pogotowia ratunkowego od środka