„Krople deszczu” – praca plastyczna z wykorzystaniem metody D. Dziamskiej

Zajęcia miały charakter ruchowo-plastyczny z wykorzystaniem metody edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej pt.: „Krople deszczu”. Przedszkolaki rysowały kredkami pastelowymi kreski przy muzyce, następnie narysowały i wycinały z nich krople deszczu . Zajęcia miały na celu kształtowanie inwencji twórczych dziecka, własnych kompozycji ruchowych i plastycznych, stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości wykorzystując ruch.