Kinezjologiczna zabawa dydaktyczna „Choinka” wg metody Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej

We wtorek Pszczółki ćwiczyły graficzne, rytmiczne ćwiczenia grafomotoryczne do muzyki. Ćwiczenia miały na celu wpłynąć na stabilizację lateralną, wywołując radość i chęć działania 🙂 Tematem była choinka – do rytmu muzyki dzieci usłyszały historię o wróbelku i jego znajomych, którzy zostawili ślady na kartce. Po ich połączeniu okazało się, że powstała gałązka choinki. Na koniec ćwiczenia każde dziecko rysowało pastelami na powstałej gałązce bombki.