Jeżyki pracują

W ciągu dnia dzieci biorą udział w wielu aktywnościach. Jeżyki uczestniczą w zabawach dydaktycznych, ruchowych, muzycznych, plastycznych, technicznych i wielu innych. W ciągu zabawy swobodnej przedszkolaki same decydują o aktywności według własnych upodobań. Dzieci chętnie wycinają, układają, komponują, budują, grają w gry, śpiewają i doskonalą kompetencje emocjonalno-społeczne w grupie.