Jesienna matematyka.

Pracowite Pszczółki niestrudzenie pracują dobywając coraz to nowe umiejętności, chętnie dowiadują się nowych rzeczy i są otwarte na otaczający ich świat. W Naszej grupie zajęcia wcale nie są nudne!