Galeria prac plastycznych

„ Twórczość dziecka ma swoistą wartość,która może stanowić żyzne podłoże dla nauczania i wychowania”. Celestyn Freinet

Twórczość plastyczna odgrywa ogromną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.

mde

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav