Ekokulturalne Przedszkole

Gr. Pszczółek w ramach działań ze Zrównoważonego rozwoju, wzięła udział w projekcie Ekokulturalne Przedszkole. Projekt miał na celu zainspirowanie do podjęcia konkretnych działań ekologicznych oraz promowanie ekokultury wśród przedszkolaków. Grupa wraz z p. Julką wzięła udział w planowaniu ekologicznych prac plastycznych, jedną z nim był m.in. Targ rybny realizowany w grudniu.

Celami głównymi projektu są:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
    nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.