Edukacja przez ruch wg. D. Dziamskiej

Dzieci chętnie biorą udział w takich zajęciach, którym towarzyszy ruch i muzyka. System kształcenia i terapii Edukacja przez ruch (EPR), to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka, który w pełni wykorzystuje spontaniczny ruch dziecka. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury, aktywizując zmysły, wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej,by w ten sposób przygotować zarówno ciało, jak i umysł do procesu uczenia się.