Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego, to coroczne święto , które wypada 21 lutego. Dzień ten był dobrą okazją do przeprowadzenia w grupie zajęć językowych. Dzieci odgadywały rebusy, poznały nową zabawę w wisielca, przykłady łamańców językowych. Wiele śmiechu wzbudziła również prezentacja multimedialna nt. dopowiadania innych nazw tego samego przedmiotu, których używa się w poznańskiej gwarze.