Dzień Bałtyku

Światowy Dzień Ochrony Bałtyku został ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997 roku. Na całym świecie obchodzimy go 22 marca każdego roku już od prawie ćwierć wieku. Ustanowiono go po to, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na problemy związane z jego zanieczyszczaniem. Wszystkie nieoczyszczone ścieki produkowane przez kraje nadbałtyckie, spływają do morza. Zagrożenie dla wód Bałtyku stanowią również energetyka wiatrowa, transport morski, turystyka i rekreacja, rolnictwo, rybołówstwo, gazociągi i wydobycie surowców. To wszystko sprawia, że Bałtyk, jako półzamknięty zbiornik, jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. W tym roku „Godzina dla Ziemi WWF” poświęcona jest Bałtykowi, a kampanię promuje Hubert Urbański (znany z teleturnieju „Milionerzy”).

Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Rozpoczęliśmy od rozmowy i oglądania książek i albumów o Bałtyku i jego ekosystemie. Następnie przystąpiliśmy do zabaw tematycznych. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną przedstawiającą czyste wody Bałtyku.