Czytanie na dywanie

Częsty  kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą.  W zerówce codziennie czytamy dzieciom ulubione bajki, baśnie oraz realizujemy bajkoterapię. W ostatnim okresie działania te wspierane są przez zaproszonych gości,  rodziców dzieci . W tym tygodniu odwiedziła nas mama Zosi, której bardzo dziękujemy za poświęcony czas.