„Czyste powietrze wokół nas” – realizacja programu w grupie Motylków

W obecnym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” przygotowanego przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Poznaniu. Program ten jest adresowany do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Treści programu realizowane były w czasie 5 zajęć warsztatowych: „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”, „Nie pal przy mnie, proszę!”. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”. Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny pt. „Zadymiony świat, stop – smog”, w którym to dzieci zilustrowały swoją wiedzę na temat dymu, za pomocą różnych technik plastycznych. Podsumowaniem programu „Czyste powietrze wokół nas” był także pochód w okolicy przedszkola, w którym to dzieci skandowały hasła promujące „Czyste powietrze wokół nas”.