Czyste powietrze wokół nas – podsumowanie programu.

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie „Pszczółki” i „Biedronki” zrealizowany został przedszkolny program antytytoniowy „Czyste powietrze wokół nas” organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program obejmował realizację 5 zajęć warsztatowych:

– co i dlaczego dymi?

– jak się czuję, kiedy dymi papieros?

– co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

– jak unikać dymu papierosowego? -nie pal przy mnie.

Podczas zajęć dzieci obserwowały źródła dymu, badały zjawisko powietrza, rysowały źródła dymu, obejrzały prezentację multimedialną pokazującą jak szkodliwy jest dym dla zdrowia człowieka oraz samodzielnie wykonały gazetkę dla rodziców pokazującą szkodliwość dymu. Podsumowaniem programu był pochód w okolicy przedszkola, w którym to dzieci prezentowały i skandowały hasła promujące „Czyste powietrze wokół nas”. Dzięki realizacji programu dzieci zwiększyły swoją wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego oraz nabyły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.