Czyste powietrze wokół nas

Program „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest głównie na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów w kształtowaniu prozdrowotnych postaw. Pierwszym zadaniem była obserwacja dymów w naszej okolicy. W związku z tym, wybraliśmy się na spacer, aby zaleźć różne źródła dymów. Mogliśmy zauważyć dym wydobywający się z komina oraz z przejeżdżającego auta. Następnym etapem było omówienie co dymi i dlaczego? Dzieci wykazały się dużą wiedzą w tym temacie. Pszczółki wymieniały kolejne źródła dymów oraz ich szkodliwy wpływ na nasze środowisko i zdrowie. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy plakat przedstawiający wymieniane wcześniej przez dzieci dymy.