Ćwiczenia poranne

Każdego dnia dzieci wykonują ćwiczenia poranne. Podczas tych zajęć Sówki rozwijają skoczność, zręczność, ale także wzmacniają ręce, nogi oraz wszystkie mięśnie. Dzieci są zapoznawane z danym ćwiczeniem np. jak prawidłowo wykonać skłon, jak czworakować, wspinać się na palce… dzięki temu w bezpieczny sposób możemy ćwiczyć. Realizując temat kompleksowy „Jesień w lesie” ćwiczenia poranne były w formie opowieści ruchowej „Wycieczka do lasu”.