Przyjaciele Zippiego

Przeżywanie zmiany i straty cz. 5

Spotkania w ramach tej części mają za zadanie pomóc dzieciom zrozumieć, że zmiana i śmierć są częścią naturalnego cyklu życia. Mają też umożliwić im wypróbowanie różnych sposobów adaptowania się do sytuacji straty i żałoby.

Rozwiązywanie konfliktów cz. 4

Kolejna część programu dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty i akceptować własną odmienność. Poznajemy sposoby radzenia sobie z problemem dokuczania oraz tego, co możemy zrobić, jeśli ktoś źle traktuje naszych kolegów lub nas samych. Program niesie bardzo ważne przesłanie niezgody na agresję i przemoc.

Nawiązywanie i zrywanie więzi cz.3

Jak utrzymać przyjaźń, co czujemy, gdy doznajemy samotności i odrzucenia, jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem, jak nawiązywać przyjaźnie ? – na te wszystkie pytania znaleźliśmy odpowiedzi w trzeciej części programu. Naszą wiedzę o rozwiązywaniu konfliktów, wartości przyjaźni i współpracy pogłębialiśmy również podczas spotkań z Panią Honoratą Ruszczyńską – psycholog w przedszkolu.

Komunikacja – cz.2

Po omówieniu wachlarza uczuć jakie często towarzyszą dzieciom i dorosłym w życiu codziennym, przyszła kolej na komunikację. W ramach kolejnej części programu dzieci uczą się skutecznego mówienia o swoich uczuciach i potrzebach oraz tego jak słuchać innych czy prosić o pomoc. Co okazuje się wcale nie takie łatwe.

Kilka słów o programie

„Przyjaciele Zippiego”, to program międzynarodowy realizowany w wielu krajach na całym świecie. Program promuje zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie małych dzieci. W Polsce został wprowadzony w 2005 r. i uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotychczas ponad 200 tysięcy dzieci w szkołach i przedszkolach w całym kraju korzystało z tego programu.

Program Przyjaciele Zippiego został zbudowany na założeniu, że jeśli wyposażymy małe dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne nauczymy je w jaki sposób radzić sobie z trudnościami  i problemami. Przeprowadzane badania ewaluacyjne pokazały, że udział w programie pozytywnie wpływa na osiągnięcia szkolne, a także jest pomocny przy przekraczaniu progu szkolnego.

Uczestnicząc w zajęciach programu „Przyjaciele Zippego” dzieci zyskują poczucie kompetencji, wiarę w siebie i swoje możliwości, a także rozwijają podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne – co stanowi wspaniały kapitał na całe życie.

W przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie certyfikowanym realizatorem programu jest Monika Hartung.