Bezpieczny przedszkolak!

Dzieci po długiej przerwie szczęśliwie wróciły do przedszkola! Dlatego też miesiąc wrzesień poświęcony jest na przypomnieniu zasad obowiązujących w przedszkolnych murach, jak również omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze! W trakcie zajęć dydaktycznych dzieci poznawały zasady ruchu drogowego, wiedzą doskonale, że po przejściu się na hasa! 🙂 Dodatkowo, 18. 09. Przedszkolaki brały udział w spotkaniu z Panem Policjantem!!