Bezpieczne Sówki

Początek września, to czas zapoznania i przypomnienia z zasadami ,,Bezpieczny Przedszkolach ” w ramach realizowania tematu i poznania zawodu Policjanta, Nasze Sówki miały okazje uczestniczyć w spotkaniu dnia 18 września 2020 r.

Nasze Przedszkole odwiedził pan policjant – z Komisariatu Policji w Kórniku.  Przedszkolaki zostały zapoznane z tematem  konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy znajomość niektórych znaków drogowych. Policjant zwrócił uwagę dzieci na kolor umundurowania, oraz przybliżył im na czym polega praca Policjanta.