Astry w wazonie

Podczas dzisiejszych zajęć poznawaliśmy kwiaty rosnące jesienią w ogrodzie: chryzantemy, dalie, astry. Wyodrębnialiśmy części roślin, porównywaliśmy wielkość, kształt, barwę kwiatów. Dostrzegliśmy piękno jesiennego bukietu i postanowiliśmy to narysować.

Zapraszamy do galerii przed naszą salą, która dzięki astrom, poweselała jakoś…