” Anioł”- praca plastyczna systemem Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej

Dzieci wykonały pracę plastyczną nawiązującą do tematyki świątecznej systemem EpR Pani D. Dziamskiej. W rytm muzyki , kreśliły wiązkę z punktu, najpierw w powietrzu zachowując rytm a następnie wskazane osoby kreśliły na kartce papieru. Kiedy wszyscy skończyli kreślić , kolejnym etapem pracy było wycięcie białych kółek. Następnie Żabki komponowały z tych kółek , głowę, skrzydła, dorysowywały brakujące elementy, tak aby powstał „anioł”.