Aktywny udział w akcji MEN „Szkoła Pamięta”

 

Dyplom – Szkoła pamięta

Nasza placówka aktywnie brała udział w akcji MEN Szkoła Pamięta, której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

W tym celu przedszkolaki z grupy Mrówki wybrały się na wycieczkę szlakiem Wisławy Szymborskiej, a dzieci z grup Pszczółki oraz Motyle uczciły pamięć poległych poprzez odwiedzenie grobów żołnierzy i zapalenie zniczy na Cmentarzu w Kórniku oraz  pod pomnikiem upamiętniającym  wydarzenia w Kórniku sprzed osiemdziesięciu lat.

Dziękujemy dzieciom i nauczycielom za włączenie się w akcję, do której przyłączyło się prawie 1,3 mln uczestników.