Komunikacja – cz.2

Po omówieniu wachlarza uczuć jakie często towarzyszą dzieciom i dorosłym w życiu codziennym, przyszła kolej na komunikację. W ramach kolejnej części programu dzieci uczą się skutecznego mówienia o swoich uczuciach i potrzebach oraz tego jak słuchać innych czy prosić o pomoc. Co okazuje się wcale nie takie łatwe.