Kontakt

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
Ul. Dworcowa 11
62-035 Kórnik
Telefon 61 8171- 827
Strona www.szczodrzykowo.com
Poczta: przedszkole@szczodrzykowo.com

 

 ODPISY DZIECI

Odpisy dzieci można zgłaszać na adres e-mail intendent@szczodrzykowo.com

 

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Wereniewicz
adres e-mail: iod@szczodrzykowo.com

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez Przedszkole Państwa danych , w tym realizacji Państwa praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. Rodo). Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nie należy załatwianie innych spraw.