Kontakt

Przedszkole w Szczodrzykowie
Ul. Dworcowa 11
62-035 Kórnik
Telefon 61 8171- 827
Strona www.szczodrzykowo.com
Poczta: przedszkole@szczodrzykowo.com

 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: iod@szczodrzykowo.com