Akcja Kropelka dla Wróbelka

Zapraszamy do akcji zorganizowanej przez Przedszkole nr 2 w Suwałkach

Prosimy o przesłanie zdjęć swoich prac do wychowawców grup.

Chętni mogą wziąć udział w konkursie info poniżej.

 

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy akcję „KROPELKA DLA WRÓBELKA”!

Akcja trwa do 31 maja 2020 r. do godz. 15.00 i polega na wykonaniu poidełka dla ptaków i umieszczenie go na swoim balkonie, ogródku lub podwórku i dbanie o to, by w poidełku była zawsze czysta woda.

Poidełko może być wykonane wg własnego pomysłu, najlepiej, jeśli do jego wykonania użyte będą materiały z recyklingu. Przykład, jak wykonać poidełko, żeby było bezpieczne dla ptaków obejrzycie np. na stronach:
1) https://otop.org.pl/…/08/05/pomagajmy-ptakom-podczas-upalow/

2) https://youtu.be/n71wUtVBnho

Akcja jest związana z aktualnym problematycznym brakiem deszczu w naszym kraju. Wszystkie tereny są wysuszone, w rzekach ubywa wody, w miastach nie ma kałuż, ptaki pozostają więc bez wody, jeśli w pobliżu nie ma jakiegoś większego zbiornika wodnego. Zimą dokarmialiśmy ptaki, sypiąc im ziarna, a teraz z powodu suszy trzeba “dopoić” ptaki. Oczywiście w naszej akcji “wróbelek” to każdy ptak, a mamy ich dużo i są takie piękne. A jak pięknie śpiewają!

W związku z tym prosimy o przyłączenie się i rozpropagowanie naszych działań na rzecz ptaków.

Akcja jest połączona z konkursem! Wśród wszystkich, którzy wezmą w niej udział rozlosujemy drobne nagrody rzeczowe. Największą nagrodą w konkursie będą na pewno wesołe trele ptaszków.

Aby wziąć udział w konkursie z nagrodami, należy do końca trwania akcji:
1. Polubić nasz post:  https://www.facebook.com/przedszkole2suwalki/photos/a.338159839960599/882923982150846/?type=3&theater2. Udostępnić nasz post o akcji na swoim profilu z dopiskiem #Kropelkadlawróbelka #poidłodlaptaka
2. Pod tym postem (z ogłoszeniem akcji na naszym profilu) umieścić w jednym komentarzu 1- 3 zdjęcia poidełka z wizerunkiem wykonawcy/wykonawców poidełka – wpis jest traktowany jako zgłoszenie do konkursu

ZAPRASZAMY!!!

Uwaga – umieszczenie zdjęcia i danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i wizerunku osób widocznych na zdjęciu dla potrzeb tej akcji oraz podsumowania konkursu w przypadku wylosowania wykonawcy i przyznania mu nagrody. Osoba umieszczająca zdjęcie jest zobowiązana takie zgody od osób ze zdjęcia uzyskać.