Olimpiada Sportowa na Błoniach

03 czerwca, na Błoniach w Kórniku, odbyła się nasza przedszkolna Olimpiada Sportowa z okazji  Dnia Dziecka.  W zmaganiach sportowych uczestniczyły przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych.  Były, ulubione przez dzieci, zabaw z chustą animacyjną i przeciąganie liny, slalom z piką nożną, rzucanie do celu oraz inne zadania. Potem sportowcy posilili się hot – dogami. Zwiedziliśmy nową plażę w Kórniku, gdzie dzieci skorzystały z zabawy piłkami plażowymi w siatkach.