Zajęcia z gliną

Nasza grupa często i chętnie sięga po glinę. Czasem po chwili, a innym razem po dłuższym czasie bezkształtne kawałki gliny przeobrażają się w talerze, zające, dinozaury lub inne obiekty. Praca w glinie uczy cierpliwości, planowania, samodzielności i eksperymentowania. Glina rozwija wyobraźnię i daje nam dużo radości.