Wizyta w Bibliotece

W ramach projektu Szlakiem Wisły – Warszawa miasto nad Wisłą „Pszczółki” udały się z wizytą do Biblioteki Publicznej w Bninie na specjalnie przygotowaną lekcję na temat Warszawy. Dzieci z uwagą wysłuchały ciekawych informacji na temat stolicy, utrwaliły poznane wcześniej zabytki, jak również miały okazję wykonać pracę plastyczną – Warszawską Syrenkę, która zdobi przedszkolny hol.