XVII Gminne Warsztaty Dziecięcej Twórczości Plastycznej

26 maja 2018 r. odbyły się już po raz siedemnasty   Gminne Warsztaty Dziecięcej Twórczości Plastycznej. Uczestniczyło w nich 31 dzieci. Do udziału w imprezie zaproszono dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Temat tegorocznych warsztatów  brzmiał : „Pobawmy się kolorami białym i czerwonym”. Temat  nawiązywał do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Do pracy twórczej w naszym pięknym ogrodzie zaprosiliśmy uzdolnione plastycznie dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kórnik oraz  zaprzyjaźnionych przedszkoli: Bajkowa Kraina z Tulec i Przedszkole nr 75 Przyjaciele Włóczykija z Poznania wraz z opiekunami. Dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły prace.  Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz dyplomy uczestnictwa. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Warsztaty miały na celu budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych,  rozbudzenie twórczej aktywności dzieci, wrażliwości na sztukę oraz integrację z dziećmi z sąsiednich i zaprzyjaźnionych przedszkoli.