Czyste powietrze wokół nas – przemarsz antynikotynowy

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” organizowanym przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną.

Udział w projekcie brały cztery grupy przedszkolne w wieku 5-6 lat. Założeniem projektu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć dydaktycznych. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”, który wręczały palącym członkom rodziny. Dzieci brały także udział w przemarszu po okolicy przedszkola z transparentami o haśle „Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę”, podczas którego wkładały ulotki do skrzynek pocztowych oraz wręczały przechodniom. Miało to na celu uświadomienie mieszkańcom o szkodliwości dymu papierosowego, na który są narażone osoby postronne.