wizyta policji

Spotkanie z policją – pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii