Zabawy z figurami geometrycznymi

Dziś doskonaliliśmy umiejętności klasyfikowania i segregowania figur geometrycznych według podanych cech. Dzieci próbowały definiować, czyli określać słownie przedmioty poprzez wymienianie ich ważnych cech. Wszyscy przystąpili do zadań z wielkim zaangażowaniem.