Znamy swój adres

Podczas zajęć dotyczących mojej miejscowości i okolicy, w której mieszkamy utrwalaliśmy adres, przy którym znajdują się nasze domy, oglądaliśmy klasery ze znaczkami przyniesione przez panią Gosię a także projektowaliśmy kartki pocztowe.