Wycieczka do Muzeum w Uzarzewie na lekcję „Zwierzęta w czterech porach roku”