Eko-przedszkolak, czyli zajęcia nt. segregacji odpadów oraz recykling