2017-2018 Biedronki 5,6 latki

To my – Biedronki

Podobny obraz

Grupa Biedronki

Nauczycielki grupy: Małgorzata Nowak – Płaczek, Monika Strojna

w wysiłku wychowawczym pomaga nam

pomoc nauczyciela – Paulina Olejnik

Biedronki – symbol naszej grupy

oglądamy rozgwiazdy

Zajęcia adaptacyjne