Jeżyki 2016-2017

Nauczycielki: mgr Magdalena Jankowiak, mgr Ewa Szulc

Pomoc nauczyciela: Izabela Kociałkowska

Zajęcia z gliną