Strona główna

glowna-www

Kolorowy Świat, Kolorowy Świat. Skąd ta nazwa? A stąd, że nasze działania plastyczne mają bardzo długie tradycje. Od lat tworzymy z dziećmi w różnych technikach plastycznych, dzieci lepią w glinie, malują przy sztalugach, próbują różnych technik graficznych. Kolorowy Świat to świat barwny, wesoły i  beztroski. Poza tym wycieczki, zajęcia sportowe, tańce, koncerty, teatrzyki, nauka przez zabawę, wychowanie patriotyczne i regionalne, zdrowe odżywianie. U nas nikt się nie nudzi.

Chcielibyśmy, aby nasze przedszkole opuszczały dzieci wrażliwe na sztukę, przyrodę i na drugiego człowieka. Dziecko, które akceptuje siebie i innych ludzi, które osiąga sukcesy, ale umie radzić sobie z porażkami, dziecko, które szanuje tradycje, jest ciekawe świata.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

odbywa się za pomocą systemu elektronicznego
w dniach
od 14.03.2018 godz. 800 do 30.03.2018 godz. 1500.


Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola korzystając ze strony internetowej: www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl (aplikacja dostępna od 14 marca br.)

Kartę należy wydrukować oraz dostarczyć do sekretariatu przedszkola wraz z dokumentami w w/w terminie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku >>tutaj<<