Aktualności

Komunikat w sprawie organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021

Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętch do przedszkola

Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola zostało zaplanowane na dzień 25.08.2020r. (wtorek)          o godz. 16.30, w budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 11.

Dni adaptacyjne

Planujemy zorganizować dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich w dniach 25-27 sierpnia 2020r. w godzinach dopołudniowych.

Z uwagi na wytyczne GIS dotyczące ograniczeń ilości osób w sali, na dzień dzisiejszy, dla każdego dziecka wraz z rodzicem przewidujemy 1 dzień pobytu w przedszkolu.

Prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową – szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia dni adaptacyjnych oraz zebrania bedą podane w drugiej połowie sierpnia, gdyż będzie to uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Listy powitalne dla wszystkich przedszkolaków

W drugiej połowie sierpnia wszystkie przedszkolaki otrzymają od nauczycieli list powitalny wraz ze szczegółami organizacyjnymi oraz spisem wyprawki przedszkolaka. List zostanie przesłany na adres mailowy rodziców.

Jak wesprzeć start malucha w przedszkolu?

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami pani psycholog na temat ułatwienia dziecku adaptacji w przedszkolu

link do artykułu: http://szczodrzykowo.com/?page_id=32908

Proponowana literatura dla przyszłego przedszkolaka:

 • Julka poznaje świat. Idę do przedszkola” A. Stańczewska, Aksjomat 2007;
 • „Basia i przedszkole” Z. Stanecka, M. Oklejak, Lektor Klett, 2008;
 • „Zuzia idzie do przedszkola” I. Schneider, Media Rodzina 2008;
 • „Będę przedszkolakiem” R. Dąbrowska, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2012;
 • „Tupcio Chrupcio nie chce iść do przedszkola” A. Casalis, Siedmoróg 2005;
 • „Smoki – obiboki” M. Ledwoń, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;
 • „Nocnik – pomocnik” M. Ledwoń, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;
 • „Arek i Ala – przedszkolaków para” M. Ledwoń, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;

Proponowana literatura dla rodziców przyszłego przedszkolaka:

 • „Mamo, tato! Idę do przedszkola” M. Rzadkiewicz, WSiP 2006;
 • „Moje dziecko w przedszkolu. Poradnik dla rodziców” A. Jagier, Harmonia 2008;
 • ” Wspomaganie rozwoju i wychownie małych dzieci” red. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;
 • „Dwulatki trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywac i uczyć” red. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2012.

…………………………………………………………………………………..

Komunikat w sprawie przerwy w pracy przedszkola

Zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 maja 2020r. ustalona została przerwa w pracy przedszkola od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2020r.

Wstępna informacja na temat dyżuru wakacyjnego została przekazana na adresy e-mailowe rodziców.

……………………………………………………………………………….

Komunikat w sprawie planowanego otwarcia przedszkola od dnia 18 maja 2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W poniedziałek, tj. 11 maja 2020r. na Państwa adres mailowy, zostanie wysłana ankieta zawierająca pytania i oświadczenia, konieczne w celu ponownego uruchomienia przedszkola zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Ankieta jest skierowana do rodziców, którzy wyrażą konieczność korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w czasie trwania pandemii COVID-19.

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety tylko wyżej wymienionych rodziców, podpisanie jej i odesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres mailowy przedszkola przedszkole@szczodrzykowo.com  do środy, tj. 13 maja br. do godz. 13.00.

W czwartek, 14 maja br. do godz. 15.00, rodzice którzy prześlą ankietę, otrzymają odpowiedź dyrektora przedszkola potwierdzającą możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub brak takiej możliwości.

Nie będzie możliwości przyjęcia do przedszkola dziecka, bez wypełnionej, podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i wysłanej przez Państwa ankiety oraz bez potwierdzenia przez dyrektora możliwości korzystania danego dziecka z usług przedszkola.

W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny z przedszkolem (61 8171 827).

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

…………………………………………………………………………………………………….

Ozonowanie przedszkola

W okresie przerwy w naszym przedszkolu zostało przeprowadzone ozonowanie wszystkich pomieszczeń. Ozonowanie przeprowadzono w trosce o zdrowie naszych przedszkolaków. Jest to zabieg, który polega na usuwaniu z powietrza: roztoczy, zarodników pleśni, nieprzyjemnych zapachów oraz wirusów i  bakterii. Ozonowanie nie tylko odkaża pomieszczenia, ale również odświeża powietrze. Przedszkole jest już gotowe na powrót przedszkolaków.

 

……………………………………………………………………………………………………..

Komunikat w sprawie planowanego otwarcia placówki

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków od 06.05 br. informuję, że w tym terminie nie jest to możliwe.

Publiczne Przedszkola na terenie Miasta i Gminy Kórnik w tym i nasza placówka prawdopodobnie zostaną otwarte od 18.05. koniecznym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu w Poznaniu.

Bardzo tęsknimy za naszymi dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placówki, jednak w tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci i personelu. Obecne przepisy nakładają na placówkę obowiązki bardzo trudne do spełnienia.

Po otwarciu placówki będzie ona działała w SZCZEGÓLNYM REŻIMIE SANITARNYM.

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4m2. 4m2 muszą też przypadać na każdego opiekującego się dziećmi pracownika. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, nie pracują zdalnie w domu itp.), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie ochrony zdrowia, służbach mundurowych lub w handlu      i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Na terenie placówki dzieci i nauczyciele nie muszą nosić maseczek. Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę         i rękawiczki jednorazowe w drodze do przedszkola. Rodzic/opiekun nie będzie miał możliwości wejścia do przedszkola, dziecko będzie przyprowadzane do drzwi i następnie odebrane przez pracownika przedszkola; dzieci zaraz po wejściu będą myły ręce mydłem.

Dziecku przed wejściem do placówki będzie badana temperatura, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce, dziecko będzie natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu,         a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

Dla dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola będziemy kontynuowali zdalną naukę w dotychczasowej formie – propozycje zajęć będą przesyłane rodzicom, tak jak obecnie.

Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie. Szczegółowe procedury i regulamin pracy przedszkola w SZCZEGÓLNYM REŻIMIE SANITARNYM będą udostępnione rodzicom niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

Cała placówka będzie dezynfekowana kilka razy dziennie, plac zabaw również.
Wprowadzamy zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów z domu, w tym zabawek, kocyków, pieluszek tetrowych, książek itp.
W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Dodatkowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania w związku z otwarciem przedszkoli https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

…………………………………………………………………….

Komunikat z dnia 03.05.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zgodnie z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pana Przemysława Pacholskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.

nasza placówka nie zostanie otwarta  dnia 06.05.2020r.

O decyzjach (m.in. na temat planowanego otwarcia) będę informować Państwa na bieżąco, dlatego proszę śledzić komunikaty.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

………………………………………………………………..

Komunikat z dnia 27.04.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r.

przedłużono termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 24 maja 2020r.

Do tego czasu przedszkole będzie realizować podstawę programową w zmienionych warunkach organizacyjnych.

Nauczyciele oraz specjaliści będą wysyłać do Państwa, na podane adresy e-mailowe, propozycje zadań i zabaw dostosowanych            do wieku i możliwości dziecka.  Jednocześnie informuję, że nauczyciele zapewniają możliwość konsultacji drogą e-mailową.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

…………………………………………………………………….

Przedszkolaku, pamiętaj już w najbliższą sobotę Dzień Flagi !!!

………………………………………………………………………

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola nastąpi w dniu 24.04.2020r. o godz. 15.00 w systemie elektronicznego naboru – na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców” po zalogowaniu oraz poprzez wywieszenie w holu przedszkola list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Od tego momentu będzie można składać do komisji rekrutacyjnej wnioski o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną w zakładce REKRUTACJA 2020/2021.

………………………………………………………………………..

Komunikat z dnia 10.04.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r.

przedłużono termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 26 kwietnia 2020r.

Do tego czasu przedszkole będzie realizować podstawę programową w zmienionych warunkach organizacyjnych.

Nauczyciele oraz specjaliści będą wysyłać do Państwa, na podane adresy e-mailowe, propozycje zadań i zabaw dostosowanych            do wieku i możliwości dziecka.  Jednocześnie informuję, że nauczyciele zapewniają możliwość konsultacji drogą e-mailową.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

………………………………………………………………………

KONKURS

………………………………………………………….

ZAPRASZAMY DO AKCJI „KARTA DLA MEDYKA”

Nasze przedszkole włącza się do akcji „Kartka dla Medyka”. Dzieci, które chcą wziąć udział proszone są o wykonanie kartek i wysłanie ich zdjęcia do wychowawcy grupy. Stworzymy z nich galerię w podziękowaniu za pracę jaką lekarze, pielęgniarki i personel medyczny wykonuje codziennie w walce z epidemią. Więcej informacji na podstronach grupowych.

……………………………………………………………

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,

Życzymy Wam zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wzajemnej życzliwości, uśmiechu bliskich i spokoju.

Niech ten świąteczny czas, mimo że inny niż zwykle, będzie nadal tradycyjny (z pisankami, barankami z masła, pachnącymi wypiekami, Zajączkiem, śmigusem – dyngusem i świątecznymi ozdobami wykonanymi przez dzieci).

Niech Wielkanoc będzie czasem wytchnienia od dnia codziennego.

Niech  czas  Wielkiej Nocy utrzyma w Was nadzieję, pozytywne myślenie, marzenia oraz upłynie w zdrowiu.

 

Dyrektor  Magdalena Jankowiak

oraz pracownicy Przedszkola Kolorowy Świat

w Szczodrzykowie

…………………………………………………………………………………..

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat zakwalifikowania lub niezakwalifikowania dziecka do przedszkola nastąpi w dniu 07.04.2020r. o godz. 15.00 w systemie elektronicznego naboru – na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców” po zalogowaniu oraz poprzez wywieszenie list w holu przedszkola.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza – logując się na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców”.

W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług przedszkola (uczęszczania do przedszkola) w terminie od 08.04.2020r. godz. 8.00 do 20.04.2020r. godz. 15.00.

Wzór dokumentu potwierdzenia woli jest dostępny  na stronie przedszkola w zakładce „REKRUTACJA 2020/2021”

oraz w elektronicznym systemie naboru Witryna kandydata/Pliki do pobrania.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/gminakornik/files/wzor_potwierdzenia_woli_przyjecia_-_wzor_2.pdf

Dokument należy wypełnić, podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

Po otwarciu placówki niezbędne będzie dostarczenie oryginału dokumentu.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Możliwość sprawdzenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w holu przedszkola w godz. 8.00-15.00 (ze względu na bezpieczeństwo – w holu może przebywać tylko 1 osoba).

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ODWOŁAŃ

24.04.2020r. godz. 15.00, zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dopiero od tego dnia,  w terminie 7 dni, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

…………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 05.04.2020r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku decyzją Starosty Poznańskiego,

z uwagi na zagrożenie koronawirusem, została zamknięta do odwołania.

Pracownicy merytoryczni Poradni pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30.

W tych samych godzinach funkcjonuje sekretariat Poradni.

……………………………………………………………………….

Komunikat z dnia 30.03.2020r.

Szanowni Rodzice dzieci z rocznika 2013,

przypominamy o  trwającej rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Termin złożenia wniosku upływa 03.04.2020r. o godz. 15.00.

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

Szczegóły na stronie Miasta i Gminy Kórnik oraz szkół podstawowych.

link:  https://www2.kornik.pl/nauka/Rekrutacja_na_rok_szkolny_2020_2021/

 

……………………………………………………………………

Komunikat z dnia 25.03.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.

w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.

przedszkole będzie realizować podstawę programową w zmienionych warunkach organizacyjnych.

Nauczyciele oraz specjaliści będą wysyłać do Państwa, na podane adresy e-mailowe, propozycje zadań i zabaw dostosowanych            do wieku i możliwości dziecka.  Jednocześnie informuję, że nauczyciele zapewniają możliwość konsultacji drogą e-mailową.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

……………………………………………………………………….

Komunikat z dnia 13.03.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.

w dniach 16 – 25 marca 2020r. przedszkole jest nieczynne.

W pilnych sprawach dotyczących przedszkola – kontakt telefoniczny  790 775 648 w godz. 8.00-14.00.

Sprawy dotyczące sekretariatu – kontakt mailowy: przedszkole-ksiegowa@szczodrzykowo.com

 

…………………………………………………………………..

Komunikat z dnia 11.03.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Proszę o zapoznanie się z Komunikatem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 marca 2020r.

https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Komunikat_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Kornik_z_dnia_11_marca_2020_roku/

………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 11.03.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją rządu oraz po wspólnej dyskusji z organem prowadzącym, w przedszkolu w dniach 12.03.2020r.(czwartek) i 13.03. 2020r.(piątek) będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki. Podobnie, jak to miało miejsce w dniu dzisiejszym, rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola, pracownicy odbierają od Państwa dziecko i przyprowadzają je do Państwa do drzwi wyjściowych.

Mimo to, zwracam się do Państwa z prośbą, ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, w miarę Państwa możliwości,                   o nieprzyprowadzanie dzieci do przedszkola.

Od poniedziałku16 marca 2020r.  do 25 marca 2020r. zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu zostają zawieszone. Oznacza to, że przedszkole będzie nieczynne dla dzieci i rodziców.

Proszę o śledzenie na bieżąco strony internetowej przedszkola, gdyż sytuacja, jak sami Państwo obserwują, jest dynamiczna,              z tego względu decyzje mogą ulec zmianie.

Na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące naszego regionu.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej umieszczony został dostępny dla wszystkich komunikat dotyczący zawieszenia zajęć            w placówkach oświatowych. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Życzę Państwu dużo spokoju.

Proszę również nie ulegać panice.

Z pozdrowieniami

Magdalena Jankowiak

………………………………………………………………………….

Komunikat z dnia 11.03.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

decyzją Premiera od jutra, tj. 12.03.2020 do 13.03.2020r. przedszkole prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze z dziećmi dla pilnie potrzebujących i pracujących rodziców. Dla naszych dzieci najważniejsze jest niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą być nosicielemi wirusa.

Zajęcia opiekuńcze odbędą się w tylko budynku przedszkola.

Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych do godz. 15.30 (telefonicznie) lub do jutra do godz. 7.30 (mailowo) intendent@szczodrzykowo.com.

Z poważaniem Magdalena Jankowiak

…………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 10.03.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Proszę o zapoznanie się z Komunikatem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 marca 2020r.

https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Komunikat_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Kornik_z_dnia_10_marca_2020_r_/

Uprzejmie informuję, że od 11 marca do odwołania, przedszkole będzie zamknięte dla rodziców.

Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko będzie mógł wejść do przedszkola (przedsionka), a następnie dziecko zostanie odebrane przez pracownika przedszkola i doprowadzone do szatni i sali zajęć. Taka sama procedura będzie obowiązywać przy odbiorze dziecka. Pracownik przedszkola doprowadzi dziecko do przedsionka i przekaże osobie odbierającej. Takie rozwiązanie powoduje pewne trudności organizacyjne, dlatego proszę, aby dzieci były przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30 i odbierane w godzinach od 13.00 do 13.30 lub od 14.45 do 17.00. W pozostałych godzinach nie będzie możliwe odebranie dziecka.

Jednocześnie informuję, że przedszkole pracuje normalnie.

Zawieszamy wszystkie wyjazdy dzieci.

W Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie Pani dyrektor jutro podejmie decyzję o ograniczeniu dostępu rodziców.

Wszystkich Rodziców proszę o wyjątkową ostrożność i rozwagę – w przypadku, gdyby dziecko lub ktoś z Państwa źle się poczuł, miał  temperaturę czy infekcję, wtedy kategorycznie należy zostać w domu i poddać się opiece medycznej.

Apeluję również do Rodziców o pełną odpowiedzialność w zakresie informowania o kontaktach z osobami przybywającymi do Polski z terenów zagrożonych, (Włochy, Niemcy, Francja i Hiszpania), jak i o faktach powrotu z tych terenów.

W każdej z tych sytuacji należy kontaktować się telefonicznie z odpowiednimi służbami i poddać się kwarantannie domowej.

Proszę również nie ulegać panice.

Z poważaniem Magdalena Jankowiak

…………………………………………………………………………………………………..

CO NAS CZEKA W MARCU

 •  10.03.2020r. (wtorek) – Dzień Informacji dla Rodziców – zapraszamy rodziców w godz. 15.30 – 17.00 na indywidualne rozmowy    i konsultacje z nauczycielami i specjalistami; w celu umówienia orientacyjnej godziny spotkania prosimy o kontakt z wychowawcą;
 • UWAGA! Konsultacje z nauczycielami grup: Motyle, Mrówki, Pszczółki odbędą się 17.03.2020r. w godz. 15.30-17.00; konsultacje ze specjalistami – termin bez zmian – 10.03.2020r. godz. 15.30-17.00;
 • 12.03.2020r. (czwartek) – edukacyjne spotkanie ze sztuką i kulturą: koncert muzyczny w przedszkolu pt. „Zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj jak ciekawa jest Wielkopolska” – tego dnia przychodzimy ubrani elegancko; – przełożony na inny termin
 • 12.03.2020r. (czwartek) – wizyta gości ze Schroniska dla Zwierząt w Skałowie; – przełożona na inny termin
 • 20.03.2020r. (piątek) – powitanie wiosny;
 • 24.03.2020r.(wtorek) – Teatr KANON w przedszkolu z przedstawieniem pt. „Bajka o wiośnie”; – przełożony na inny termin
 • 27.03.2020r. (piątek) – Dzień Teatru.

………………………………………………………………………………………………………..

PIELUCHA DLA MALUCHA

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Pielucha dla malucha”.
W naszym przedszkolu zbieramy środki higieniczne dla niemowląt, podopiecznych Fundacji Małych Stópek.
Można przynieść pieluszki, oliwki, kremy, chusteczki itp.
Akcja trwa od 26.02.20 – 14.04.20

………………………………………………………………………………………………………………………

KONKURS LOGOPEDYCZNY – WYNIKI

W konkursie logopedycznym „Pokaż jak pięknie ćwiczysz” przyznano 4 wyróżnienia.
Zwycięzcom gratulujemy!
Poniżej można zobaczyć jakie ćwiczenia wykonują dziewczynki.

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie zaprasza wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na

Dzień Otwartych Drzwi

29 lutego 2020r. (sobota), godz. 10.00-12.00

W programie:

 • zwiedzanie przedszkola;
 • zabawy w salach przedszkolnych;
 • punkty informacyjne dla rodziców;
 • kawiarenka ze zdrowymi przekąskami.

Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia zmiennego zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Serdecznie zapraszamy!

……………………………………………………………………………………………..

WITAMY SERDECZNIE PO FERIACH

Pierwszy semestr za nami. Był to bardzo intensywny czas, w  którym dzieci miały okazję bardzo dużo się nauczyć oraz doświadczyć.

W ramach doradztwa zawodowego przedszkolaki miały okazję zapoznać się z zawodami wykonywanymi przez dorosłych, często rodziców kolegów z grupy. Nauczyliśmy się między innymi na czym polega praca: sprzedawcy, kucharza, higienistki stomatologicznej, pielęgniarki, kosmetyczki, listonosza, żołnierza. Mieliśmy też okazję zadać pytania ekspertom podczas ich odwiedzin w grupach. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie.

Przedszkolaki mogły zaprezentować swoje umiejętności nabywane podczas zajęć w ramach różnych wydarzeń okolicznościowych: Święto Grupy połączone z pasowaniem na Przedszkolaka, Dzień Nauczyciela, Apel z okazji Święta Niepodległości, Spotkania Świąteczne, przedszkolny finał WOŚP, Uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Grupa Mrówki miała ponadto okazję wystąpić na rynku w Kórniku podczas Jarmarku Świątecznego, a dzieci z grupy Biedronki odwiedziły pensjonariuszy Domu Seniora w Jarosławcu, z którymi zaśpiewały kolędy i pastorałki.

Dzieci odwiedziły też różne miejsca w najbliższej okolicy. Grupy Motylki oraz Pszczółki w 80. Rocznicę rozstrzelania obywateli ziemi kórnickiej uczciły pamięć poległych poprzez odwiedzenie grobów żołnierzy na Cmentarzu w Kórniku oraz pomnika upamiętniającego wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat. W obu miejscach zapalone zostały znicze. Odwiedzili też Bibliotekę Publiczną w Kórniku, gdzie poznały zawód bibliotekarza oraz zasady funkcjonowania biblioteki. W ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” przedszkolaki  z grupy Mrówki odbyły wycieczkę szlakiem Wisławy Szymborskiej oraz odwiedziły kórnickie Arboretum. 6 listopada przedszkolaki wybrały się na wycieczkę ścieżką edukacyjną wokół Jeziora Łękno. Jako spotkanie z kulturą starsze grupy wyjechały na przedstawienie „Złota Kaczka i Duch Starego Zamku” do Poznania. W ramach prezentów Mikołajkowych dzieci wybrały się na wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie oraz do Krainy DELI-Park w Rosnówku.

Nuda nam nie grozi, ponieważ dużo się u nas dzieje. Obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopca, Dzień Uśmiechu. Podczas Święta Dyni modny był kolor pomarańczowy, a Dzień Postaci z Bajek dał możliwość wcielenia się w swoją ulubioną postać z bajki – wówczas w przedszkolu było bardzo kolorowo. Dzień Pluszowego Misia był okazją, aby zabrać do przedszkola swojego ulubionego misia i pokazać mu przedszkole. Podczas Mikołajek oraz  przedszkolnego finału WOŚP na korytarzach przedszkola królował kolor czerwony. Jednak najbardziej kolorowo było 24 stycznia 2020 roku, podczas baliku przebierańców „Bajkowy las”.

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie zwraca szczególną uwagę na sztuki plastyczne. W pierwszym semestrze odbyły się dwa plenery: jesienny i zimowy. Dzieci mogły poczuć się, jak prawdziwi malarze, malując przy sztalugach oraz posługując się paletą malarską. Przynajmniej dwa razy w tygodniu dzieci mają okazję czerpać radość z doświadczania za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego. Bardzo często eksperymentują w zakresie łączenia różnych technik i materiałów.  Efekty prac można podziwiać na korytarzach w galeriach poszczególnych grup.

Przedszkole Kolorowy Świat stawia także na zdrowie, a więc ruch i zbilansowaną dietę. Codziennie rano w każdej grupie odbywa się gimnastyka poranna. Zajęcia dydaktyczne urozmaicone są w zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy ruchowe
oraz taneczne towarzyszą też dzieciom popołudniami. Ponadto raz w tygodniu dzieci mają okazję ćwiczyć pod okiem wykwalifikowanego trenera piłki nożnej. Ruch na świeżym powietrzu jest dla nas priorytetem. Codziennie przebywamy w ogrodzie przedszkolnym
lub wychodzimy na spacery w okolicy przedszkola. Zdrowe odżywianie dzieci jest dla nas bardzo ważne. Dzieci mają codziennie serwowane zdrowe, zbilansowane posiłki

W naszym przedszkolu realizujemy liczne projekty i programy zewnętrzne. Program wychowawczy „Proszę, dziękuję, przepraszam”, który opracowały nauczycielki Przedszkola „BURATINO”: mgr Monika Kowalska i mgr Sylwia Majchrzak jest programem,
do którego włączyły się wszystkie grupy przedszkolne.  Jego celem jest wprowadzenie dzieci w świat dobrego wychowania, uczenie ich życzliwości wobec siebie nawzajem oraz znaczenia właściwych zachowań. Podczas codziennej pracy z dziećmi kształtujemy u nich nawyki używania zwrotów grzecznościowych. Z okazji Dnia Życzliwości dzieci z grup: Biedronki, Mrówki i Pszczółki przygotowały dla przedszkolaków przedstawienie pt. „Zbuntowany Czerwony Kapturek”. Grupa Biedronki realizuje program „Mamo, Tato,
co Wy na to?”. Do programu włączono rodziców, zachęcając do kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz zachęcono do wspólnego spędzenia czasu rodziców z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań tego programu. Grupa Biedronki realizuje również program „Zdrowo i sportowo”. Rozmawiają o zdrowiu, wpływie sportu i ruchu na nasz organizm oraz wykonały piramidę zdrowia. Grupy Biedronki i Pszczółki zaangażowały się w realizację programu „Czyste powietrze wokół nas”. Rozmawiano z dziećmi na temat niezdrowego wpływu dymu na organizm człowieka oraz środowisko przyrodnicze. Dzieci zapoznały się z pojęciem smog oraz wykonały pracę plastyczną inspirowaną spacerem i własnymi obserwacjami. Grupa Mrówki realizuje program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oraz włączyli się do akcji „Zostań aniołem” – wysłali kartki do dzieci z oddziałów onkologicznych.

Ponadto Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie włączyło się w wiele akcji pomagających innym. Wspieraliśmy Strażaków w akcji „Strażacy Dzieciom” poprzez zbiórkę kredek dla pacjentów Szpitala Klinicznego w Poznaniu. W ramach akcji MEN „Razem
na Święta” zbieraliśmy prezenty dla pensjonariuszy Domu Seniora w Jarosławcu. Włączyliśmy się też w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przed nami drugi semestr. Wierzymy, że on również będzie pełen atrakcji dla naszych Przedszkolaków.

……………………………………………………………………………

SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w dniach od 10.02.2020r. (godz. 8.00) do 17.02.2020r. (godz. 15.00), rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

……………………………………………………………………………..

Początek roku w Przedszkolu 

Nowy Rok w Kolorowym Świecie rozpoczęliśmy ucząc niesienia pomocy innym poprzez udział w dwóch akcjach charytatywnych.

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie włączyło się w pomoc w zbieraniu środków na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. Od środy do piątku przed Finałem WOŚP na korytarzu słychać było hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci – wraz z rodzicami – bardzo chętnie wspierały fundację wrzucając pieniądze do puszki. 10 stycznia zorganizowany został przedszkolny finał WOŚP. Tego dnia w przedszkolu królował kolor czerwony. Podczas finału każda grupa przedszkolna miała okazję zaprezentować swoje talenty wokalne oraz taneczne. Podsumowaniem każdego występu było hasło przygotowane przez przedszkolaki specjalnie na tą okazję.

We wtorek 14 stycznie przedszkolaki z grupy Biedronki wraz wychowawczyniami oraz Panią Dyrektor odwiedziły pensjonariuszy Domu Seniora w Jarosławcu. Był to czas wspólnych rozmów, śpiewania kolęd i pastorałek oraz okazania życzliwości i szacunku wobec starszych. Przedszkolaki przekazały seniorom prezenty, które zbieraliśmy w ramach akcji MEN „Razem na Święta”. Celem tego przedsięwzięcia było nie tylko zorganizowanie zbiórki darów, ale również kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wsparcie i wzmocnienie naszych inicjatyw. Podjęte działania uczą empatii, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują naszą społeczność, a także są świadectwem, że wspólnie możemy zdziałać więcej. Wierzymy, że jest to inwestycja w przyszłość.

……………………………………………………………………………………………..

DYŻUR W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

W okresie ferii zimowych (27.01.2020 – 07.02.2020) przedszkole będzie pracowało na zasadach dyżuru.

Uprzejmie prosimy o zapisywanie dzieci na dyżur. Składanie deklaracji na dyżur do dnia 20.01.2020r.

………………………………………………………………………………………………..

ZANIM BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat, które nie uczęszczały dotychczas do przedszkola

wraz z rodzicami na wyjątkowe zajęcia:

„Zanim będę przedszkolakiem”

3-5 lutego 2020r. od godz. 9.00 do godz. 11.00.

Podczas zajęć dzieci:

 • będą miały możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami,
 • poznają rytm dnia przedszkolnego,
 • będą uczestniczyć w twórczych zajęciach dostosowanych do ich możliwości,
 • odkryją w sobie radość tworzenia.

Dzieci podczas zajęć znajdują się pod opieką rodziców.

Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia zmiennego zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Ilość miejsc ograniczona – zapisy na zajęcia telefonicznie lub w sekretariacie placówki w godz. 7.30-15.00 do dnia 23.01.2020r.

Koszt udziału w 3-dniowym cyklu zajęć wynosi 9zł (poczęstunek).

Opłatę za udział w zajęciach, po wcześniejszym zapisie, należy uiścić na konto nr: 94 9076 0008 2001 0012 1620 0002

tytułem: Zanim będę przedszkolakiem, imię i nazwisko dziecka

 Serdecznie zapraszamy!!!

……………………………………………………………………………………………………..

KONKURS LOGOPEDYCZNY

Logopeda przedszkolny – Pani Angelika – zaprasza do udziału w konkursie plastycznym/fotograficznym

na najśmieszniej wykonane ćwiczenie buzi i języka. Format dowolny.

Podpisane prace prosimy składać do 13.02.2020r. u wychowawców.

………………………………………………………………………………………………….

CO NAS CZEKA W STYCZNIU

 • Uwaga! Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu koncertu muzycznego na 23.01.2020r.(czwartek);
 • 10.01.2020r. (piątek) – wielki finał akcji WOŚP w naszym przedszkolu; prosimy o czerwone elementy garderoby;
 • 14.01.2020r. (wtorek) –  Dzień Informacji dla Rodziców – zapraszamy rodziców w godz. 15.30 – 17.00 na indywidualne rozmowy    i konsultacje z nauczycielami i specjalistami; w celu umówienia orientacyjnej godziny spotkania prosimy o kontakt z wychowawcą;

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka

serdecznie zapraszamy Szanownych Gości na uroczyste spotkanie ze swoimi wnuczętami

Grupa Biedronki – 16.01.2020r. (czwartek), godz. 13.00;

Grupa Pszczółki – 16.01.2020r. (czwartek), godz. 14.00;

Grupa Żabki – 17.01.2020r. (piątek), godz. 13.00;

Grupa Mrówki- 17.01.2020r. (piątek), godz. 14.00;

Grupa Jeżyki – 20.01.2020r. (poniedziałek), godz. 13.00;

Grupa Motylki – 20.01.2020r. (poniedziałek), godz. 14.00;

Grupa Sówki – 21.01.2020r. (wtorek), godz. 14.00;

Grupa Ślimaki – 22.01.2020r. (środa), godz. 13.00;

Grupa Żuczki- 22.01.2020r. (środa), godz. 14.00;

 

 • 23.01.2020r. (czwartek) – edukacyjne spotkanie ze sztuką i kulturą: koncert muzyczny w przedszkolu pt. „Opowieści wielkiej drogi – spotkanie z kulturą Romów” – tego dnia przychodzimy ubrani elegancko;
 • 24.01.2020r. (piątek) – Wielki Bal Karnawałowy – tego dnia przychodzimy przebrani w kostiumy i uczestniczymy w wesołych zabawach i tańcach;

………………………………………………………………………………………………………

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Hej, kolęda, kolęda!

I wiadomo: już święta.

Karp na stole i ciasto,

Grzyby, choinka, nastrój…

                                                        ( R. Przymus)

Świątecznego nastroju pełnego

rodzinnego ciepła, serdeczności, spokoju

i radości podczas Świat Bożego Narodzenia

oraz pomyślności, spełnienia marzeń i sukcesów

 w Nowym 2020 Roku

życzą

Dyrektor Magdalena Jankowiak

oraz pracownicy Przedszkola Kolorowy Świat

w Szczodrzykowie

 

………………………………………………………………………………………………………

CO NAS CZEKA W GRUDNIU

 • 04.12.2019r. (środa) – wycieczka dzieci z grup Pszczółki i Biedronki do Fabryki Bombek w Gnieźnie;
 • 06.12.2019r. (piątek) – Mikołajki – udział w zabawach tropiących „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja” – tego dnia przychodzimy ubrani w czerwone elementy garderoby i mikołajkowe czapki;
 • 10.12.2019r. (wtorek) – wycieczka dzieci z grupy Żabki do Fabryki Bombek Bolglass w Gnieźnie;
 • 10.12.2019r. (wtorek) – dzieci z grupy Motyle wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 14.30;
 • 11.12.2019r. (środa) – dzieci z grupy Sówki wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 14.30;
 • 11.12.2019r. (środa) – dzieci z grupy Biedronki wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 14.30 do sali nr 14 w budynku SP;
 • 12.12.2019r. (czwartek) – dzieci z grupy Pszczółki wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 15.00 do sali nr 12 w budynku SP;
 • 12.12.2019r. (czwartek) – dzieci z grupy Żuczki wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 15.00;
 • 12.12.2019r (czwartek) – wycieczka dzieci z grupy Motyle do Deli Parku na Świąteczne Warsztaty;
 • 13.12.2019r. (piątek) – dzieci z grupy Ślimaki oraz dzieci z grupy Jeżyki wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 14.30;
 • 14.12.2019r. (sobota) – występy dzieci z grupy Mrówki podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Kórniku;
 • 16.12.2019r. (poniedziałek) – dzieci z grupy Mrówki wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 15.00 do sali nr 22 w budynku SP;
 • 16.12.2019r. (poniedziałek) – dzieci z grupy Żabki wraz z wychowawcami zapraszają Rodziców na Świateczne Spotkanie o godz. 15.30;
 • 18.12.2019r. (środa) – udział w przedstawieniu Teatru Krokodyl „Świateczna Pastorałka” oraz wizyta Gwiazdora – tego dnia przychodzimy ubrani elegancko;
 • 20.12.2019r. (piątek) – Wigilia w przedszkolu – prosimy o elegancki strój;
 • od 02.12. do 20.12.2019r. Kiermasz Świąteczny organizowany przez Radę Rodziców;

………………………………………………………………………………………………………

Zapraszamy do udziału w konkursie

…………………………………………………………………………………….

CO NAS CZEKA W LISTOPADZIE

 •  05.11.2019r. (wtorek) – obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – tego dnia dzieci odbędą magiczną podróż do krainy bajek i baśni, by poznać lub przypomnieć sobie bajkowych bohaterów znanych z książek dla dzieci;
 • 06.11.2019r. (środa) – wycieczka dzieci z grup: Jeżyki, Żabki, Motylki, Pszczółki, Mrówki, Biedronki do lasu w Łęknie celem obserwacji i poznania zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Dodatkowo w programie: spotkanie z leśnikiem i spacer ścieżką edukacyjną. Przypominamy o doborze ubioru dziecka do warunków atmosferycznych;
 • 08.11.2019r. (piątek) – uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości; w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu” o godz. 11.11 odśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy – tego dnia przychodzimy ubrani na galowo;
 •  12.11.2019r. (wtorek) – Dzień Informacji dla Rodziców – zapraszamy rodziców w godz. 15.30 – 17.00 na indywidualne rozmowy    i konsultacje z nauczycielami i specjalistami; w celu umówienia orientacyjnej godziny spotkania prosimy o kontakt z wychowawcą;
 • UWAGA RODZICE DZIECI Z GRUPY MRÓWKI – na indywidualne rozmowy i konsultacje z nauczycielami grupy Mrówki zapraszamy wyjątkowo w środę, tj. 13.11.2019r. w godz. 15.30 – 16.30.
 • 20.11.2019r. (środa) – inscenizacja o życzliwości przygotowana przez dzieci z grup: Pszczółki, Biedroniki, Mrówki dla młodszych kolegów z grup: Motyle, Żabki, Jeżyki, Ślimaki, Sówki i Żuczki w ramach realizacji programu wychowawczego „Proszę, Dziękuję, Przepraszam”;
 •  21.11.2019r. (czwartek) – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – działania w ramach programu  wychowawczego „Proszę, Dziękuję, Przepraszam”;
 •  21.11.2019r. (czwartek) – wyjazd dzieci z grup: Motylki, Pszczółki, Mrówki, Biedronki do Poznania na przedstawienie „Złota Kaczka i duch starego zamku”;
 • 22.11.2019r. (piątek) – Teatr Krokodyl w przedszkolu z przedstawieniem pt. „Psie serce”;
 •  25.11.2019r. (poniedziałek) – udział wszystkich przedszkolaków w przedstawieniu Teatru Gargulec pt. „Zdrowe odżywianie”;
 •  25.11.2019r. (poniedziałek)  – Dzień Pluszowego Misia;
 •  28.11.2019r. (czwartek) – koncert muzyczny w przedszkolu pt. „Choinka i jej wigilijne kreacje” – tego dnia przychodzimy ubrani elegancko.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 • GRUPY: BIEDRONKI I MRÓWKI Zapraszamy rodziców dzieci z grup Biedronki i Mrówki we wtorek, tj. 19.11.br., o godz. 17.00, do sali nr 14 – budynek szkoły,  na zebranie, którego celem będzie omówienie gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz omówienie założeń programu edukacyjnego „Mamo, Tato, co Wy na to?”.
 • GRUPA PSZCZÓŁKI Zapraszamy rodziców dzieci z grupy Pszczółki we wtorek, tj. 19.11.br., o godz. 17.00, do sali nr 12 w budynku szkoły, na zebranie, którego celem będzie omówienie i podsumowanie obserwacji pedagogicznych prowadzonych przez nauczycieli w grupie.
 • GRUPY: ŚLIMAKI, ŻUCZKI, SÓWKI  Zapraszamy rodziców dzieci z grupy Ślimaki, Żuczki, Sówki w środę, tj. 20.11.br., o godz. 16.30, na zebranie, którego celem będzie omówienie i podsumowanie obserwacji pedagogicznych prowadzonych przez nauczycieli w grupie.
 • GRUPY: JEŻYKI, MOTYLKI, ŻABKI Zapraszamy rodziców dzieci z grupy Jeżyki, Motylki, Żabki w środę, tj. 20.11.br., o godz. 17.30, na zebranie, którego celem będzie omówienie i podsumowanie obserwacji pedagogicznych prowadzonych przez nauczycieli w grupie.

Zebrania w budynku przedszkola odbędą się w grupowych salach.

Serdecznie zapraszamy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURALNYM KROKIEM PRZEZ JESIEŃ

Miesiąc październik w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie obfitował w  rozmaite wydarzenia kulturalne. Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w dwóch edukacyjnych spotkaniach z kulturą i sztuką, podczas których edukatorzy z Mozaiki  zapoznali dzieci z kulturą tradycyjną własnego regionu, a aktorzy Agencji Kanon przygotowali spektakl pt. „Na polu i na łące”.
14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej – było to okazją do zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych, tanecznych oraz aktorskich przez Przedszkolaki.

20 października przypadała 80. rocznica rozstrzelania obywateli ziemi kórnickiej. Dzieci z grup Motylki oraz Pszczółki uczciły pamięć poległych poprzez odwiedzenie grobów żołnierzy na Cmentarzu w Kórniku oraz pomnika upamiętniającego wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat. W obu miejscach zapalone zostały znicze. W ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” nasze przedszkolaki  z grupy Mrówki odbyły wycieczkę szlakiem Wisławy Szymborskiej, a dyrektor Magdalena Jankowiak przygotowała okolicznościową tablicę przybliżającą osobę i twórczość noblistki.

Przedszkolaki odbyły także wycieczkę do  Biblioteki Publicznej w Kórniku, gdzie poznały zawód bibliotekarza oraz zasady funkcjonowania biblioteki. Jako podsumowanie wizyty w bibliotece, dzieci słuchały bajki czytanej przez Panią bibliotekarkę.

Pod koniec października za sprawą Święta Dyni dzieci miały okazję poznawać i odkrywać na różne sposoby walory odżywcze warzyw z rodziny dyniowatych. Były gry i zabawy z dynią, tory przeszkód, doświadczenia oraz dyniowe menu, wśród którego bezsprzecznie królowały dyniowe placuszki. Zwieńczeniem dyniowych wydarzeń było zorganizowanie dla całej społeczności przedszkolnej konkursu „Wesoła Dynia”.  Kreatywne i oryginalne dzieła można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w holu przedszkola.

…………………………………………………………………………………………………………………….

FOTOGRAF W PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu odbędzie się jesienna sesja fotograficzna, na którą zapraszamy dzieci:

 • 30.10.2019r. (środa) z grup: Sówki oraz Jeżyki;
 • 31.10.2019r. (czwartek) z grup: Żuczki oraz Motylki;
 • 04.11.2019r. (poniedziałek) z grup: Ślimaki oraz Żabki;
 • 08.11.2019r. (piątek) z grup: Pszczółki, Mrówki, Biedronki.

W dniu sesji prosimy o elegancki strój. Mile widziane będą rekwizyty, tzn. nakrycia głowy (wianki, kapelusze), rodzinne pamiątki, np. stary kufer, parasolka, wachlarz lub inne przedmioty, z którymi warto się sfotografować.

…………………………………………………………………………………………………………………..

CO NAS CZEKA W PAŹDZIERNIKU

 •  04.10.2019r. (piątek) obchodzimy Dzień Uśmiechu w ramach realizacji programu wychowawczego „Proszę, Dziękuję, Przepraszam”;
 • 08.10.2019r. (wtorek) – Dzień Informacji dla Rodziców – zapraszamy rodziców w godz. 15.30 – 17.00 na indywidualne rozmowy     i konsultacje z nauczycielami i specjalistami; w celu umówienia orientacyjnej godziny spotkania prosimy o kontakt z wychowawcą;
 • 09.10.2019r. (środa) – wyjazd do Poznania chętnych przedszkolaków z grup 5-6-latków na przedstawienie pt. „Kraina Mądrości”;
 • 10.10.2019r. (czwartek) – koncert muzyczny w przedszkolu pt. „Legenda o rogalach świętomarcińskich” – tego dnia przychodzimy ubrani elegancko;
 •  14.10.2019r. (poniedziałek) – uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej – tego dnia przychodzimy ubrani na galowo;
 • 17.10.2019r.(czwartek) – udział w przedstawieniu teatralnym Agencji Kanon pt. „Na łące i na polu”;
 • 23.10.2019r. (środa) – udział w przedstawieniu Teatru Krokodyl pt. „Psie serce”;
 • 29.10.2019r. (wtorek) – obchodzimy Dzień Dyni; będziemy poznawać i odkrywać na różne sposoby walory odżywcze warzyw z rodziny dyniowatych; prosimy o pomarańczowe elementy garderoby;
 • 24.10.- 29.10.2019r. – Przedszkolny Konkurs Rodzinny „WESOŁA DYNIA” – regulamin konkursu znajduje się na gazetkach grupowych. Zachęcamy do udziału w konkursie!!!
 • 31.10.2019r. (czwartek) – koncert muzyczny w przedszkolu pt. „Alfabet tradycji. Wielkopolska – Ziemia Kaliska” – tego dnia przychodzimy ubrani elegancko.

………………………………………………………………………………………………………………………

WRZESIEŃ JUŻ ZA NAMI

Nowy rok szkolny, nowe sale, nowe zabawki, nowy plac zabaw…Gmina Kórnik dba o swoich najmłodszych mieszkańców. Od września Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ma 9 oddziałów, do których uczęszcza ponad 200 przedszkolaków.

Minął już miesiąc od uroczystego otwarcia przedszkola. W tym czasie dużo działo się w naszej placówce. Zabawy ruchowe w sali i ogrodzie przedszkolnym, spacery w najbliższej okolicy, spotkania z ekspertami, pierwsze prace plastyczne, wspólne śpiewanie piosenek.

W kalendarzu i za oknem zawitała jesień, a nasi mali artyści wybrali się w plener, aby również tam tworzyć swoje małe dzieła sztuki. Na korytarzach można poczuć się jak na wernisażu; gazetki i sztalugi prezentują jesienne prace przedszkolaków. W niektórych grupach odbyło się już uroczyste pasowanie na przedszkolaka połączone ze Świętem Grupy.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

WOLNE MIEJSCA

Informujemy, że przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola.

Zapraszamy.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek, tj. 10.09.2019r. o godzinie 17.00 w grupowych salach.

Uwaga! Grupa Ślimaki –  zebranie z rodzicami we wtorek, tj. 10.09.2019r. o godzinie 16.30.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

WAŻNE INFORMACJE!!!

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci,

 • Listy powitalne dla wszystkich nowo przyjętych przedszkolaków zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyjęcie do przedszkola. Prosimy rodziców o sprawdzanie poczty po 20.08.2019r.
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci z rocznika 2016 i ich rodziców odbędą się w dniach 27,28,29.08.2019r. Zapisy oraz szczegółowe informacje w sekretariacie placówki. Serdecznie zapraszamy.
 • Spotkania organizacyjno – integracyjne dla wszystkich przedszkolaków (dzieci już uczęszczających do przedszkola jak i nowo przyjętych z roczników 2015, 2014, 2013) odbędą się 28.08.2019r. O miejscu i godzinie spotkania zostaną Państwo poinformowani w liście powitalnym (dzieci nowo przyjęte) lub telefonicznie (dzieci kontynuujące edukację przedszkolną). Serdecznie zapraszamy.