Strona główna

Informacje strajkowe

 

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do

Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

informuję, część nauczycieli nadal deklaruje udział w strajku, który będzie prowadzony rotacyjnie.

Przedszkole od 12 kwietnia 2019 r. będzie otwarte normalnie w godzinach od 6.30 do 16.30 dla wszystkich dzieci.

Przez najbliższe dni dzieci mogą przebywać w grupach połączonych.

 

Prosimy, aby dzieci przyniosły koszyczki wielkanocne.

z poważaniem

                                        Dyrektor  Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

                                                                                                                                                                                                              Magdalena Jankowiak

****************************************************

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

informuję, że w dniu 11kwietnia 2019 r. część nauczycieli nadal deklaruje udział w strajku, który będzie prowadzony rotacyjnie.

Przedszkole w tym dniu będzie otwarte normalnie w godzinach od 6.30 do 16.30 dla wszystkich dzieci.

Bardzo proszę o informację telefoniczną lub mailową do pani intendentki o obecności dziecka w dniu jutrzejszym, z uwagi na planowanie posiłków

z poważaniem

                                        Dyrektor  Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

                                                                                                                                                                                                                Magdalena Jankowiak

**********************************************************

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie,

informuję, że STRAJK w przedszkolu będzie prowadzony również w dniu 10 kwietnia 2019 r., a Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie będzie zamknięte.

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku powołał Sztab Kryzysowy, a na stronach urzędu jest zamieszczona informacja o zajęciach organizowanych dla dzieci w OAZIE.

Wszystkich rodziców którzy mają taka możliwość proszę o pozostawienie w tym dniu dzieci w domu. W dalszym ciągu w sytuacjach awaryjnych przy braku możliwości zapewnienia opieki, w porozumieniu z organem prowadzącym dzieciom zapewniamy opiekę na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.

Dyrektor przedszkola na bieżąco będzie informował Państwa o dalszych decyzjach w tej kwestii. Proszę śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej przedszkola.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   z poważaniem

                                                                          Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat Szczodrzykowie

                                                                                                                                                                                                                                                                   Magdalena Jankowiak

*******************************************************************

*********************************************************************

Szczodrzykowo, dn. 04-04-2019

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

W związku z przystąpieniem placówek oświatowych naszej Gminy do strajku, przy Urzędzie Miasta i Gminy został powołany Sztab Kryzysowy. Akcja strajkowa prawdopodobnie rozpocznie się
08 kwietnia 2019 r. Od tego dnia Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie będzie zamknięte. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki.
W sytuacjach wyjątkowych dyrektor przedszkola z nauczycielką w porozumieniu z organem prowadzącym zaopiekuje się  dziećmi i przeprowadzi dzieci do Szkoły podstawowej w Szczodrzykowie.

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie  na bieżąco będzie informował Państwa o dalszych decyzjach w tej kwestii na stronie internetowej przedszkola.

                                                                            Z poważaniem

                                                        Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat

                                                                        w Szczodrzykowie

                                                                  mgr Magdalena Jankowiak

********************************************************************

Kolorowy Świat, Kolorowy Świat. Skąd ta nazwa? A stąd, że nasze działania plastyczne mają bardzo długie tradycje. Od lat tworzymy z dziećmi w różnych technikach plastycznych, dzieci lepią w glinie, malują przy sztalugach, próbują różnych technik graficznych. Kolorowy Świat to świat barwny, wesoły i  beztroski. Poza tym wycieczki, zajęcia sportowe, tańce, koncerty, teatrzyki, nauka przez zabawę, wychowanie patriotyczne i regionalne, zdrowe odżywianie. U nas nikt się nie nudzi.

Chcielibyśmy, aby nasze przedszkole opuszczały dzieci wrażliwe na sztukę, przyrodę i na drugiego człowieka. Dziecko, które akceptuje siebie i innych ludzi, które osiąga sukcesy, ale umie radzić sobie z porażkami, dziecko, które szanuje tradycje, jest ciekawe świata.


W czasie ferii zimowych w dniach
Od 14 do 25 stycznia zorganizowany będzie dyżur.
Proszę rodziców o zapisywanie dzieci i składanie deklaracji woli do dnia 7 stycznia(poniedziałek) w sekretariacie.

 

Deklaracja woli