Aktualności

 

Komunikat z dnia 19.02.2021r.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo,

w terminie od 22.02.2021 godz. 8.00 do 26.02.2021 godz. 15.00 rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają w placówce deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego (w formie papierowej, z podpisami rodziców). Druk „Deklaracja kontynuacji..” do pobrania w przedszkolu przy odbiorze dziecka.

W przypadku niekontynuowania dalej wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice w tym samym terminie (tj. 22.-26.02.2021) składają pisemną rezygnację. Druk „Deklaracja rezygnacji …” do pobrania w przedszkolu.

Dla oddziałów w budynku SP w Szczodrzykowie druki (pobranie i zwrot) u nauczyciela podczas odbioru dziecka.

Z pozdrowieniami

Magdalena Jankowiak

…………………………………………………………………………..

Komunikat z dnia 30.01.2021r.

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu dzisiejszym, tj. 30.01.2021r. u osoby z personelu przedszkola (z oddziałów w szkole)

potwierdzono zachorowanie na Covid-19.

Szczegółowe informacje zostały przekazane rodzicom dzieci, które miały kontakt z osobą zakażoną.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

 

………………………………………………………………………………..

Komunikat z dnia 29.01.2021r.

Wakacyjna przerwa w funkcjonowaniu przedszkola

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 stycznia 2021r. przerwa w funkcjonowaniu przedszkola

w roku 2021 ustalona została w terminie 02 sierpnia 2021 do 13 sierpnia 2021r.  W tym czasie przedszkole będzie zamknięte.

http://bip2.wokiss.pl/kornikm/zasoby/files/zarz%C4%85dzenia%202021/14-2021.pdf

Z pozdrowieniami

Magdalena Jankowiak

……………………………………………………………………………………………….

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, nieustającej radości, miłości oraz samych pogodnych dni.

 Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

………………………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 08.01.2021r.

Szanowni Państwo,

w związku z wczorajszym komunikatem informuję, że budynek przedszkola został sprawdzony przez policję.

Alarm okazał się fałszywy.

Zapraszamy dzieci do przedszkola.

 

Z pozdrowieniami

Magdalena Jankowiak

………………………………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 07.01.2021r.

Szanowni Państwo,

W dniu 7 stycznia 2021 r. , o godzinie 21.30, po odczytaniu maila o treści ,,W jednym z plecaków znajduje się ładunek wybuchowy. Eksplozja o 9.30. Uciekajcie zegar tyka.” skontaktowałam się z Komendą Miejską Policji w Kórniku i poinformowałam policjanta o treści maila. Policja jutro, tj. 8 stycznia 2021 r. od godziny 6.00 będzie sprawdzała budynek przedszkola. Po sprawdzeniu dzieci będą mogły bezpiecznie wejść do przedszkola.

Z pozdrowieniami

Magdalena Jankowiak

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 03.12.2020r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informacja na temat pracy przedszkola w okresie zimowej przerwy świątecznej i w czasie ferii zimowych dzieci szkolnych, zostanie przesłana do 4.12.br (tj. do piątku) na adres mailowy rodziców.

W razie braku wiadomości – proszę o kontakt z przedszkolem.

Jednocześnie informuję, ze grudzień będzie obfitował w liczne uroczystości:

– w piątek (4.12.br.) – odbędą się Mikołajki (dla grupy Mrówki – wyjątkowo w poniedziałek 7.12.br.);

– od wtorku do czwartku (15-17.12.br.) – wszystkie grupy zaprezentują programy świąteczne przygotowane z myślą o swoich bliskich;

– we wtorek (22.12.br.) – Wigilia w przedszkolu i prezenty od Gwiazdora;

– dodatkowo Rada Rodziców ufundowała dla przedszkolaków spektakl on-line Teatru Pod Orzełkiem „Bajkowa Szopka”;

– przed przedszkolem odbędzie się wystawa prac plastycznych naszych dzieci o tematyce świątecznej, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

O szczegółach w/w wydarzeń nauczyciele będą informować Państwa na bieżąco.

Z pozdrowieniami

Magdalena Jankowiak

………………………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 04.11.2020r.

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu dzisiejszym, tj.04.11.2020r. u osoby z personelu przedszkola potwierdzono zachorowanie na Covid-19.

Szczegółowe informacje zostały przesłane na adres e-mail rodziców z grup: Ślimaki, Żuczki, Sówki.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

 

………………………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 28.10.2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z przypadkiem zachorowania na Covid – 19 osoby z personelu przedszkola informuję,

że po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu i w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik zawieszone zostają zajęcia

w grupach Żabki oraz Motyle na okres: 29.10.- 02.11.2020r.

W w/w grupach wprowadzone zostaje nauczanie zdalne.

Magdalena Jankowiak

……………………………………………………………………………………….

Komunikat z dnia 11.10.2020r.

ODPISY DZIECI

Drogi Rodzicu, pamiętaj!
Odpisy dziecka należy zgłosić do godziny 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka w przedszkolu.
Odpisy dzieci można zgłaszać na adres e-mail: intendent@szczodrzykowo.com

………………………………………………………………………………….

Komunikat z dnia 06.10.2020r.

ZARZĄDZENIE 31/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany dziennej stawki żywieniowej

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910) w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik, zarządzam,
co następuje:

§ 1

Zwiększam dzienną stawkę żywieniową z 7,00 zł na 8,00 zł.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 14/2019 z dnia 13 września 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

…………………………………………………………………………………………….

Komunikat w sprawie zmiany organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci z grup: Ślimaki i Żuki

Drodzy Rodzice,

zgodnie z komunikatem podanym na zebraniu grupowym przypominamy, że od poniedziałku, tj. 14.09.br. przyprowadzanie jak i odbieranie dzieci z grup: Ślimaki oraz Żuki odbywa  się tylko przy wejściu głównym.

Dyżurujący przy drzwiach pracownik przedszkola odbierze od Państwa dziecko, jak i przyprowadzi.

Rodzice  odbijają kartę ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu w momencie przyprowadzania i odbioru.

Czytnik do kart znajduje się w przedsionku przy drzwiach głównych wejściowych.

…………………………………………………………………………………………….

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców na zebrania, które odbędą się:

w środę, 9 września 2020r. w grupowych salach

  •  grupa Sówki, godz. 16.30 – budynek przedszkola, wejście od strony ogrodu bezpośrednio do sali Sówek;
  • grupa Żabki, godz. 16.45 – budynek przedszkola, wejście główne;
  • grupa Jeżyki, godz. 17.00 – budynek przedszkola, wejście główne;
  • grupa Ślimaki, godz. 17.00 – budynek przedszkola, wejście od strony ogrodu bezpośrednio do sali Ślimaków (tak, jak na spotkaniu adaptacyjnym);
  • grupa Mrówki, godz. 17.00 – budynek szkoły, wejście od strony boiska przy placu zabaw – bezpośrednio do sali nr 14;

 

w czwartek, 10 września 2020r. w grupowych salach

  • grupa Żuczki, godz. 16.30 – budynek przedszkola, wejście od strony ogrodu bezpośrednio do sali Żuczków (tak, jak na spotkaniu adaptacyjnym);
  • grupa Motylki, godz. 16.45 – budynek przedszkola, wejście główne;
  • grupa Pszczółki, godz. 17.00 – budynek szkoły, wejście od strony boiska przy placu zabaw – bezpośrednio do sali nr 12;
  • grupa Biedronki, godz. 17.00 – budynek szkoły, wejście główne, sala 22;

Wchodząc na teren przedszkola i szkoły wszyscy rodzice zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz do zachowania dystansu min. 1,5m w stosunku do innych osób. Przy wejściu do budynku przedszkola/szkoły rodzice zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

…………………………………………………………………………………

Komunikat z dnia 31.08.2020r.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Drodzy Rodzice, informacje na temat przyprowadzania i odbierania dzieci od 1 września 2020r. zostały przesłane na Państwa pocztę.

W przypadku nie otrzymania w/w wiadomości e-mail prosimy o pilny kontakt z wychowawcą.

………………………………………………………………………………….

Komunikat z dnia 26.08.2020r.

Listy powitalne

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy wysyłanie listów powitalnych do naszych przedszkolaków. Prosimy Rodziców o sprawdzenie poczty. W przypadku nie otrzymania w/w wiadomości e-mail prosimy o pilny kontakt telefoniczny z przedszkolem, tel. 8171-827.

Nowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS

Zgodnie z wytycznymi GIS z 25 sierpnia 2020r. do naszego przedszkola od 1 września mogą uczęszczać wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w godzinach pracy przedszkola.

Procedury bezpieczeństwa

Ze względu na pandemię COVID-19 funkcjonowanie dzieci i rodziców w przedszkolu będzie inne niż dotychczas. W związku z tym, aby przybliżyć organizacje pracy w przedszkolu do 29.08.br otrzymają Państwo na adres e-mail procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w naszym przedszkolu w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola. Przypominamy, ze nadal nie ma możliwości wchodzenia Rodziców do budynku przedszkola. Dzieci są i będą odbierane od Państwa przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola. Ta sama procedura będzie obowiązywała 3 grupy przedszkolne w budynku SP w Szczodrzykowie.

W razie pytań – prosimy o kontakt z przedszkolem.

…………………………………………………………………………………………………………..